แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 [ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก. ข. ค.]

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿705.00

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 64 (นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ฉบับสมบรูณ์ ครบถ้วนทุกหลักสูตร ภายในเล่มเดียว 2564

“แนวข้อสอบท้องถิ่น ฉบับสมบรูณ์ 2564

✅ ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศสอบ
✅ กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
✅ สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
✅ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✅ PDF ส่งภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอนาน
✅ หนังสือจัดส่งฟรีผ่าน Flash Express มีเก็บเงินปลายทาง
✅ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

——————————-

⭕️ ไฟล์ PDF 395฿ (รอรับภายใน 5 นาที) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ
⭕️ หนังสือ โอนเงิน 685฿ (ได้รับภายใน 2 – 3 วัน)
⭕️ หนังสือ เก็บเงินปลายทาง 705฿ (ได้รับภายใน 2 – 3 วัน)

——————————-

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
LINE ID 
@booksdd (มี @ ด้วยครับ)
โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 (ภาค ก. ข. ค.) ฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหลักสูตรในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่มที่ใช้สอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 64 (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก.

– วิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64 ภาค ข.

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับ 2) พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับ 2) พ.ศ.2553
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
– ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การพัฒนาชุมชน
– การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน
– การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
– การวางแผน โครงการและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

 

เนื้อหา ภาค . ท้องถิ่น 64 ประกอบด้วย
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


📌 คู่มือเตรียมสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64

📧🚚 รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿
🔥 
เล่มหนังสือ 685฿
🔥 
เก็บเงินปลายทาง 705฿ (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > bit.ly/2FmtdQM (shopee)
====================
📌 ชำระเงินปลายทาง
📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)
**แบบเก็บเงินปลายทาง (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)**

🔥รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน คลิกเลย🔥

 

รูปแบบการสั่งซื้อ (** เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ **) 

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 5 นาที) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ 
02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 685 บาท 
03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 705 บาท 
** แบบหนังสือจัดส่งโดย Flash Express ฟรีค่าจัดส่ง เช็คเลขที่ติดตามพัสดุได้ที่ https://lessbit.com/track/ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ Line ID : @booksdd

หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://lin.ee/hdY4Mhs ได้เลยครับ📌

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

 1. สั่งซื้อผ่าน LINE
  • ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ไอดี @booksdd (มี @ ด้วยนะ) หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/hdY4Mhs
  • ขั้นตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลรายละเอียดหนังสือ ข้อมูลการโอนเงิน แจ้งชำระเงินผ่านไลน์ได้เลย
 2. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์
  • ขั้นตอนที่ 1 เลือกหนังสือที่คงต้องการลงในตระกร้าสินค้าโดยคลิกที่ปุ่ม “หยิบใส่ตระกร้า”
  • ขั้นตอนที่ 2 กดดูในตะกร้าสินค้า
  • ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “สั่งซื้อและชำระเงิน” ในหน้าตระกร้าสินค้า
  • ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง ชื่อ ที่อยู่ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์
  • ขั้นตอนที่ 5 กดยืนยันการสั่งซื้อ
  • ขั้นตอนที่ 6 กรณีที่ท่านสั่งซื้อแบบไฟล์ PDF หรือ เล่มหนังสือแบบโอนเงิน ติดต่อรับเลขบัญชีได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่ https://lin.ee/hdY4Mhs
  • ขั้นตอนที่ 7 กรณีที่ท่านสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง รอรับโทรจากทางร้านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ โดยทางร้านจะโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ท่านได้ระบุตอนสั่งซื้อ (เบอร์โทรร้านคือ 063-4462294 หรือ 089-8212264 เท่านั้น)

🏪 🛒  ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 🛒🏪

 ชื่อบัญชี นายทินกร  ผิวนวล

ธนาคารกสิกรไทย – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 053-1-98101-4

————————-

ธนาคารกรุงไทย – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 774-0-20324-6

————————-

ธนาคารไทยพาณิชย์ – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 429-029474-8

————————-

ธนาคารออมสิน – ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 052840442900

————————-

บัญชีพร้อมเพย์
เลขที่บัญชี : 0634462294

————————-

ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เลขที่บัญชี : 0898212264

————————-

แจ้งการชำระเงินที่ Line ID : @booksdd (มี @ ข้างหน้า)

 

สรุปแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ


ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 [ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก. ข. ค.] จาก 2 รีวิว

 1. webmaster

  ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

 2. webmaster

  👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
  👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
  👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
  👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.