Sale!

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม【มี.ค. 2563】

(4 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿670.00

💢 สำหรับสอบข้าราชการ 💢

📌 ถ้าสอบพนักงานราชการ คลิกลิ้งค์นี้ครับ https://bit.ly/350Y15S คลิกเลย 📌

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย | อัพเดตล่าสุด มี.ค. 2563

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาทีรับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 650 บาท ** Flash Express ฟรี ** 

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ** Flash Express ฟรี ** 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

LINE ID : @booksdd (มี ด้วยครับ)

โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์

เพิ่มเพื่อน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

** รับชำระด้วยบัตรเครดิต (แจ้งในแชทได้เลย ) **

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย | อัพเดต 2563

แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย | อัพเดตล่าสุด 2563 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ(ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร 2563) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

💢 สำหรับสอบข้าราชการ 💢

ประกาศรับสมัคร นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563

 

📌 ถ้าสอบพนักงานราชการ คลิกลิ้งค์นี้ครับ https://bit.ly/350Y15S คลิกเลย 📌

เนื้อหาภายในเล่ม นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด มี.ค. 2563

ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) .. 2553

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) .. 2553

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2561

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2560

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2560

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.. 2553

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.. 2553

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พศ. 2555

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พศ. 2555

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (.. 2559 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (.. 2560 – 2564)

ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (.. 2561 -2580)

การวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร

ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาที] ) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 650 บาท **Flash Express

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) **Flash Express

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
LINE ID : @booksdd

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่ลายเมฆ หมายความถึงปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม

ประวัติกระทรวงวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการของหน่วยงาน ในสังกัด”

พันธกิจ 

๑. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๓. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 

๑. การบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๒. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

๑. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวิถีชีวิต ที่ดีงามในสังคมไทย

๓. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๔. จัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำไทยสู่สากล

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม

๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕. พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล

๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

๑. เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕. เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก

เป้าหมายหลัก

๑. ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
– แต่ละท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
– มีกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ประชากรโดยส่วนรวม มีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และนำมาใช้ในการดำรงชีวิต
– ประชาชน มีจิตสำนึกและดำรงชีวิตตามรากฐานทางวัฒนธรรมของตนและรู้เท่าทันโลก
– มีเวปไซต์ เผยแผ่ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน
– แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และชุมชนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
– มีพิพิธภัณฑ์ชนชาติไทย หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอสมุดแห่งชาติแห่งใหม่
๓. สังคมมีความสมานฉันท์ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรม อยู่ร่วมในสังคมโลก อย่างมีศักด์ศรี
– ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน
– มีศูนย์วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
– มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นทุกภาคต่างๆ และเชื่อมโยงสู่ประเทศใกล้เคียง
– ภูมิปัญญาไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
๔. สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ มีความเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อน การพัฒนา
– เกิดเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
– มีระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สำหรับบริหารจัดการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและให้บริการองค์ ความรู้ แก่ประชาชน

 

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

4 reviews for แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม【มี.ค. 2563】

 1. webmaster

  คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2563

 2. webmaster

  อัพเดท มิ.ย. 2562

 3. webmaster

  แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด เม.ย. 2562 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 4. webmaster

  กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 577 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

  รายละเอียด

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (บรรจุทั่วประเทศ ทุกจังหวัด)

  1. นักวิชาการวัฒนธรรม เพศชาย 554 อัตรา

  2. นักวิชาการวัฒนธรรม เพศหญิง 23 อัตรา

  อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในระดับเดียวกันทุกสาขา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 (สมัครออนไลน์) ที่ https://m-culture.thaijobjob.com/

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.