แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2565 (ภาค ก+ข)

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395฿705฿

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กทม. (ภาค ก+ข) พร้อมเฉลย 2565 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร) (PDF | หนังสือ | เก็บเงินปลายทาง) ครบถ้วนภายในเล่มเดียว ปรับปรุง 2565 ** จัดส่งฟรี ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ กทม. 2565 (ภาค ก+ข)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 65 (ภาค ก+ข)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2565 (ภาค ก+ข) เนื้อหาครบถ้วนภายในเล่มเดียว สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย จำหน่วยในรูปแบบ PDF หนังสือ เก็บเงินปลายทาง แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ แนวข้อสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2565 จัดทำโดยทีมงานมืออาชีพเฉพาะตำแหน่ง สามารถสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กทม. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2565 (ภาค ก+ข) ได้ที่ LINE ID : @booksdd 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปรับปรุง 2565
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ปรับปรุง 2565

เนื้อหาภายในเล่มที่ใช้สอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2565 (ภาค ก+ข)

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2565

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
– เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ภาค ข. กทม. 2565

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
– การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ
– การจัดทำรายงานทางการเงิน
– การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร
– การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน
– การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563
– แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงินพ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคราคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ภาค ค.


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กทม. อัปเดต 2565 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) (ภาค ก+ข)

📧🚚 รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿
🔥 
เล่มหนังสือ 685฿
🔥 
เก็บเงินปลายทาง 705฿ (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
====================
📌 ชำระเงินปลายทาง
📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)
**แบบเก็บเงินปลายทาง (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)**

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กทม. ภาค ก. + ภาค ข.

🔥รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน คลิกเลย🔥

 

สรุปแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ


 

แนวข้อสอบ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1,143 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 179 อัตรา
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จํานวน 29 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 224 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 53 อัตรา
5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
7. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 43 อัตรา
8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 134 อัตรา
11. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 91 อัตรา
12. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จํานวน 18 อัตรา
13. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จํานวน 59 อัตรา
14. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จํานวน 115 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1.เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน  10 อัตรา
2.เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
3.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน  12 อัตรา
4.นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 11 อัตรา
5.นักทรัพยากรปฏิบัติการ  จำนวน 18 อัตรา
6.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน  5 อัตรา
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
9.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 11 อัตรา
10.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  จำนวน 12 อัตรา
11.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  จำนวน 33 อัตรา
12.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน  3 อัตรา
13.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน  1 อัตรา
14.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จำนวน 11 อัตรา
15.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
16.สถาปนิคปฏิบัติการ จำนวน  13 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/

 

Loading

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2565 (ภาค ก+ข) จาก 1 รีวิว

  1. webmaster

    แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก. + ภาค ข. ฉบับปรับปรุง 2565

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.