แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาทีรับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท ** Flash Express ฟรี ** 

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ** Flash Express ฟรี ** 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

LINE ID : @booksdd (มี ด้วยครับ)

โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

เพิ่มเพื่อน

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

** รับชำระด้วยบัตรเครดิต (แจ้งในแชทได้เลย ) **

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเฉลย | อัพเดท ธ.ค. 2561

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ธ.ค. 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด ธ.ค. 2561

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
– การเขียนหนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– การเขียนรายงานการประชุม
– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– หลักการบัญชีเบื้องต้น
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาที] ) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท **Flash Express

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) **Flash Express

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
payment_lessbit2
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (.. 2560 – 2564)

1. วิสัยทัศน์

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
คำอธิบายวิสัยทัศน์ :

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหมายถึง องค์การที่มีการพัฒนาระบบกำกับ ดูแล เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เช่น การมีผู้ประเมินภายในที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดตั้งหน่วยตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ รวมถึง การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

กำกับดูแลหมายถึง การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการประกอบการ ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสาก

ผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึง อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนหมายถึง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อ
เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงได้รับการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ์

2. พันธกิจ

1. ควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผลรวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล

2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

3. ค่านิยม

“Thai FDA”

(Thai Value) ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

(Focus on People) มุ่งผลประชาชน

(Dependable) ฝึกตน เป็นที่พึ่งพา

(Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. เป้าประสงค์ภายใน 5 ปี (.. 2560-2564)

1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

2. ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีโอกาสในการแข่งขันในระดับสากล

5. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

1. ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ สามารถแข่งขันได้

4. องค์การมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

6. ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค

3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน

4. พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง

7. วัฒนธรรมองค์กร
1. การมีจิตอาสา (Volunteer Spririt)
2. การมีจริยธรรม (Ethics)
3. การเป็นมืออาชีพ  (Professionalism)
4. ความสามัคคี (Unity)

8. ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
– แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) Download
    – แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับเต็ม Download
– แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับเต็ม Download
    – แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับเต็ม Download
    – แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับเต็ม Download
    – แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับเต็ม Download

 

 

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

2 reviews for แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】

  1. webmaster

  2. webmaster

    แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมเฉลย【ธ.ค. 2561】

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.