แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลย 2561

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | อัพเดท 2561

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | อัพเดท 2561

แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | อัพเดท 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ตุลาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | อัพเดท 2561

ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.. 2547

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.. 2547

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ..2546 และฉบับเพิ่มเติม พ..2550

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ..2546 และฉบับเพิ่มเติม พ..2550

พระราชบัญยัติคุ้มครองเด็ก พ..2546

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ..2546

พระราชบัญยัติการควบคุมขอทาน 2559

แนวข้อสอบพรบ.การควบคุมขอทาน 2559

พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553

พรบ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ..2550

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ..2550

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิชย์

สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

payment_lessbit2

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ประวัติกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บทบาท

 1. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย งานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคมแก่หน่วยงานภายในองค์กร
 2. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม
 3. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายได้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 4. การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการติดตามผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 5. การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน


หน้าที่

 1. การให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการศึกษาวิจัย งานวิชาการและการจัดการความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 2. การส่งเสริมประสานงานและการจัดทำแผนงานวิจัยด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 3. การรวบรวมข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารงาน
 4. การให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 5. การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

1 review for แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเฉลย 2561

 1. webmaster

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (เชียงใหม่,สระบุรี)

  2. นักสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา (หนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ,กำแพงเพชร,แพร่,เลย,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,ระยอง)

  3. นักจิตวิทยา 1 อัตรา (ประจวบคีรีขันธ์)

  4. นิติกร 3 อัตรา (อุตรดิตถ์,พระพุทธบาท(สระบุรี),ห้วยหลวง(อุดรธานี))

  5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (โพนพิสัย,เทพา(สงขลา), ประจวบคีรีขันธ์,ตาก)

  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา (แม่ออน(เชียงใหม่),ลพบุรี,นราธิวาส,สุพรรณบุรี,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร, ราชบุรี)

  7. พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ลำพูน,น่าน)

  8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (สุพรรณบุรี)

  9. พนักงานบริการ 4 อัตรา (แม่ฮ่องสอน,พิษณุโลก,อุทัยธานี,พังงา)

  10. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด 7 อัตรา (สตูล,ระยอง,บางระกำ,ท้ายเมือง,บ้านกรวด,สุคิริน,ศรีสาคร)

  ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

  สถานที่รับสมัคร/คุณสมบัติ กรุณาอ่านในประกาศรับสมัคร เนื่องจากแต่ละตำแหน่งเปิดรับสมัครตามศูนย์ที่มีอัตราว่างตามต่างจังหวัด และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เหมือนกันครับ

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.