แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร TCD 2561

(4 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาทีรับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท ** Flash Express ฟรี ** 

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ** Flash Express ฟรี ** 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

LINE ID : @booksdd (มี ด้วยครับ)

โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

เพิ่มเพื่อน

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

** รับชำระด้วยบัตรเครดิต (แจ้งในแชทได้เลย ) **

 

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้ากรมศุลกากร เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร สิงหาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
– แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ราคาตามความตกลงแกตต์
– ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
– เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
– การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
– สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
– เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
– การชดเชยค่าภาษีอากร
– การส่งเสริมการลงทุน
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาที] ) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท **Flash Express

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) **Flash Express

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
payment_lessbit2
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร

ประวัติกรมศุลกากร

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เรียกว่า “จกอบ” ในสมัยสุโขทัยมีการ ค้าขายเป็นปัจจัย ในการสร้างความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในช่วง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ได้มี ประกาศยกเว้นแก่ผู้มาค้าขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพ่อเมือง บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้า”ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านตรวจเก็บภาษีขาเข้าขาออกเฉพาะเรียกว่า พระคลังสินค้า มีสถานที่สำหรับการภาษี เรียกว่า ขนอน เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินค้าและจาก สินค้าในสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองอยู่ในยุคสงครามการค้าขายระหว่าง ประเทศไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร์
เมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” ส่วนสถานที่เก็บภาษีเรียกว่า “โรงภาษี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อ ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเป็นเก็บ ภาษี สินค้าขาเข้า ที่เรียกว่า “ภาษีร้อยชักสาม” ส่วนสินค้าขาออกให้เก็บตามที่ระบุในท้ายสัญญา เป็นชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกว่า ศุลกสถาน (Customs House) ขึ้นเป็นที่ทำการศุลกากร
ยุคใหม่ของศุลกากรไทยเริ่มในปี พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางใน การรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน งานศุลกากร ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็นรายได้ของรัฐ อยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์ คือการก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วความเปลี่ยน แปลงของบ้านเมืองและสถานการณ์ของโลก ได้มีการ สร้างอาคารที่ทำการใหม่ให้เหมาะสม ขึ้นแทนที่ทำการศุลกากร ที่เรียกว่าศุลกสถาน เดิมในปี 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร คลองเตย ในปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต
ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ควบคู่กันนั้นกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบงานการจัดองค์กรการ นำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงานต่างๆแล้ว กรมศุลกากรได้ปรับปรุงขยายหน่วยงานต่างๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรมศุลกากรได้จัดสร้างอาคารที่ทำการอีกหนึ่งหลัง เป็นอาคารสำนักงานสูง 16 ชั้น เรียกว่า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

พันธกิจกรมศุลกากร

1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
เป้าประสงค์ : เพื่อให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก
เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ : เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย

ค่านิยมองค์กร

I – Integrity

S – Service Mind/Self-esteem

M – Modernization
I – Innovation
L – Learning
E – Expert
ที่มา http://www.customs.go.th/

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

4 reviews for แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร TCD 2561

 1. webmaster

  กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/

 2. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ http://bit.ly/2M8cuXr

 3. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561
  – ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร
  – ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
  – แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  – ราคาตามความตกลงแกตต์
  – ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
  – เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
  – การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
  – สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
  – เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
  – การชดเชยค่าภาษีอากร
  – การส่งเสริมการลงทุน
  – พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  – พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
  – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
  – แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
  – กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
  – แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
  – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  – ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  – แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
  – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 4. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร อัพเดทใหม่ล่าสุด สิงหาคม 2561

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.