แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร TCD 2561

(4 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

[sg_popup id=”2012″ event=”onLoad”][/sg_popup]

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561 คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้ากรมศุลกากร เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร สิงหาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
– แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ราคาตามความตกลงแกตต์
– ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
– เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
– การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
– สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
– เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
– การชดเชยค่าภาษีอากร
– การส่งเสริมการลงทุน
– พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
– พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
– แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
– กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
– ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 1–3 วัน)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

payment_lessbit2

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร

ประวัติกรมศุลกากร

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เรียกว่า “จกอบ” ในสมัยสุโขทัยมีการ ค้าขายเป็นปัจจัย ในการสร้างความมั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในช่วง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ได้มี ประกาศยกเว้นแก่ผู้มาค้าขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพ่อเมือง บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้า”ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านตรวจเก็บภาษีขาเข้าขาออกเฉพาะเรียกว่า พระคลังสินค้า มีสถานที่สำหรับการภาษี เรียกว่า ขนอน เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินค้าและจาก สินค้าในสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองอยู่ในยุคสงครามการค้าขายระหว่าง ประเทศไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร์
เมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า “ระบบเจ้าภาษีนายอากร” ส่วนสถานที่เก็บภาษีเรียกว่า “โรงภาษี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อ ค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือเปลี่ยนมาเป็นเก็บ ภาษี สินค้าขาเข้า ที่เรียกว่า “ภาษีร้อยชักสาม” ส่วนสินค้าขาออกให้เก็บตามที่ระบุในท้ายสัญญา เป็นชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกว่า ศุลกสถาน (Customs House) ขึ้นเป็นที่ทำการศุลกากร
ยุคใหม่ของศุลกากรไทยเริ่มในปี พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางใน การรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน งานศุลกากร ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็นรายได้ของรัฐ อยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์ คือการก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วความเปลี่ยน แปลงของบ้านเมืองและสถานการณ์ของโลก ได้มีการ สร้างอาคารที่ทำการใหม่ให้เหมาะสม ขึ้นแทนที่ทำการศุลกากร ที่เรียกว่าศุลกสถาน เดิมในปี 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร คลองเตย ในปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจหลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต
ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ควบคู่กันนั้นกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบงานการจัดองค์กรการ นำระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงานต่างๆแล้ว กรมศุลกากรได้ปรับปรุงขยายหน่วยงานต่างๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กรมศุลกากรได้จัดสร้างอาคารที่ทำการอีกหนึ่งหลัง เป็นอาคารสำนักงานสูง 16 ชั้น เรียกว่า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

พันธกิจกรมศุลกากร

1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า
เป้าประสงค์ : เพื่อให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก
เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียภาษี
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ : เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย

ค่านิยมองค์กร

I – Integrity

S – Service Mind/Self-esteem

M – Modernization
I – Innovation
L – Learning
E – Expert
ที่มา http://www.customs.go.th/

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

4 reviews for แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร TCD 2561

 1. webmaster

  กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
  จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th/

 2. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ http://bit.ly/2M8cuXr

 3. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561
  – ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร
  – ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension)
  – แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  – ราคาตามความตกลงแกตต์
  – ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)
  – เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO)
  – การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
  – สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร
  – เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE)
  – การชดเชยค่าภาษีอากร
  – การส่งเสริมการลงทุน
  – พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  – พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
  – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
  – แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
  – กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
  – แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560
  – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  – ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  – แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
  – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
  – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

 4. webmaster

  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร อัพเดทใหม่ล่าสุด สิงหาคม 2561

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.