Sale!

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿670.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พร้อมเฉลย | อัพเดทล่าสุด ม.ค. 2563

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาทีรับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 650 บาท ** Flash Express ฟรี ** 

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ** Flash Express ฟรี ** 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

LINE ID : @booksdd (มี ด้วยครับ)

โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

เพิ่มเพื่อน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์

** รับชำระด้วยบัตรเครดิต (แจ้งในแชทได้เลย ) **

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงข้อมูล มกราคม 2563 ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบไฟล์ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย | อัพเดตล่าสุด มกราคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) .. 2553

แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) .. 2553

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.. 2562

แนวข้อสอบ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.. 2562

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. 2540

พระราขกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2562

แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี พ.. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2562

ระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2560

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2560

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (.. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (.. 2561 – 2580)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) .. 2562

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) .. 2562

สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) .. 2562

แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14 ) .. 2562

สรุปพระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) .. 2562

แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) .. 2562

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. 2542

สรุปพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) .. 2549

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) .. 2549

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2559

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2559

ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาที] ) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 650 บาท **Flash Express

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 670 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) **Flash Express

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
LINE ID : @booksdd

 

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน
รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

 ✅✅ รีวิวจากลูกค้าทั้งหมด

 

 

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


 

Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

1 review for แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

  1. webmaster

    คู่มือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัพเดตตามประกาศรับสมัคร 2563

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.