แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 2565

แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ 2565 ฉบับสมบูรณ์ปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ https://bit.ly/3erKBZN
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ https://bit.ly/3VstY0n
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ https://bit.ly/3epM56Q
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน https://bit.ly/3EGoeu1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน https://bit.ly/3MuZWoJ

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่
LINE ID 
@booksdd (มี @ ด้วยครับ)
หรือคลิก 
https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์