COD Blacklist ลูกค้าที่สั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ แบบเก็บเงินปลายทาง แล้วไม่รับสินค้า

ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง (CASH ON DELIVERY)

ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง คือ การจัดส่งพัสดุให้ลูกค้าแบบเก็บเงินค่าสินค้าที่ปลายทาง โดยผู้ซื้อไม่ต้องโอนเงินค่าสินค้ามาก่อน แม่ค้าออนไลน์ที่ทำการจัดส่งจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อพัสดุถึงหน้าบ้านของลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายค่าสินค้ากับพนักงานขนส่ง จากนั้นพนักงานขนส่งก็จะนำเงินเข้าระบบขนส่งเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมแล้วโอนค่าสินค้าให้กับแม่ค้าต่อไป

 

ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
กัญญารัตน์ คำมี0932729013
ริชชี่0989544993
วรรัตน์ หลิมวุฒิกุล0878984302
ธนพร ภู่ท่าทอง0628516359
นันท์ทัต0816865154
ณัฐศิกาญจน์ ตันตระกูลพานิชย์0620621624
รุ่งตะวัน สุวรรณพงค์0887866629
ปิยรัตน์ ปักครึก0871327006
อุทัยทิพย์ แก้วดำ0627587085
นรีรัตน์ รีเรียบ090442881
จักรกฤษณ  ทูคำมี0830387712
กฤตภรณ์ เชิงรัมย์0988456582
วิภาดา ทัดสวัสดิ์0629427937
ภัคธีมานันท์​ จันทร์อิ่ม 0918134214
หนึ่งฤทัย ปามุทา0959565032
ป้อม นาคเสน0839433049
อามิตา สะมะแอ0640759463
ธวัชชัย พงษ์วารินทร์0817023041
ศิริชัย ว่องเกษกิจ0857041363
รตนพรกมล เผือกพันธ์มุข0964464209
จตุพร ตันติวัฒนารมย์0984846792
นิรมล รักโข0887951536
สุคนธ์ทชาติ​ อภัยฤทธิรงค์0934244277
ไพรินทร์ โคกคำ0621041642

COD บริการเก็บเงินปลายทาง สั่งสินค้าแล้ว ยกเลิกไม่ชำระ มีความผิดนะครับรู้ยัง!!

  • การปฎิเสธการรับพัสดุ ทำให้ผู้ส่ง หรือบริษัทจัดจำหน่าย และบริษัทขนส่งเกิดความเสียหาย ผู้สั่งสินค้ามีหน้าที่รับและชำระเงิน
  • หากไม่ชำระ หรือปฎิเสธการรับพัสดุมีความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 168 และ 458