COD Blacklist ลูกค้าที่สั่งซื้อคู่มือเตรียมสอบ แบบเก็บเงินปลายทาง แล้วไม่รับสินค้า

ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง (CASH ON DELIVERY)

ส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง คือ การจัดส่งพัสดุให้ลูกค้าแบบเก็บเงินค่าสินค้าที่ปลายทาง โดยผู้ซื้อไม่ต้องโอนเงินค่าสินค้ามาก่อน แม่ค้าออนไลน์ที่ทำการจัดส่งจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อพัสดุถึงหน้าบ้านของลูกค้าแล้วลูกค้าจ่ายค่าสินค้ากับพนักงานขนส่ง จากนั้นพนักงานขนส่งก็จะนำเงินเข้าระบบขนส่งเพื่อคำนวณค่าธรรมเนียมแล้วโอนค่าสินค้าให้กับแม่ค้าต่อไป

 

[gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEbVK9OwGy2trm6jDTldfCkwO1NhEk7W_IOH7AJlxVc/edit?usp=sharing" linkify="yes" ,]

COD บริการเก็บเงินปลายทาง สั่งสินค้าแล้ว ยกเลิกไม่ชำระ มีความผิดนะครับรู้ยัง!!

  • การปฎิเสธการรับพัสดุ ทำให้ผู้ส่ง หรือบริษัทจัดจำหน่าย และบริษัทขนส่งเกิดความเสียหาย ผู้สั่งสินค้ามีหน้าที่รับและชำระเงิน
  • หากไม่ชำระ หรือปฎิเสธการรับพัสดุมีความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 168 และ 458