ลดราคา!

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 [ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก. ข. ค.]

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395฿670฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น 64 ฉบับสมบรูณ์ พร้อมเฉลย (PDF | หนังสือ | เก็บเงินปลายทาง) ครบถ้วนภายในเล่มเดียว ปรับปรุง 2564 ** จัดส่งฟรี (นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ)

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564
แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 (ภาค ก. ข. ค.) ฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทุกหลักสูตรในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

เนื้อหาภายในเล่มที่ใช้สอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น 64 (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก.

– วิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เฉลยพร้อมวิธีทำ
– วิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น 64 ภาค ข.

– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
– ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
– ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
– ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
– ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน

 

เนื้อหา ภาค . ท้องถิ่น 64 ประกอบด้วย
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


📌 คู่มือเตรียมสอบ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64

📧🚚 รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿
🔥 
เล่มหนังสือ 650฿
🔥 
เก็บเงินปลายทาง 670฿ (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > bit.ly/2FmtdQM (shopee)
====================
📌 ชำระเงินปลายทาง
📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)
**แบบเก็บเงินปลายทาง (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)**

🔥รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน คลิกเลย🔥

 

 

สรุปแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ


ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 64

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 64

Loading

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 [ฉบับสมบูรณ์ ภาค ก. ข. ค.] จาก 2 รีวิว

 1. webmaster

  ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

 2. webmaster

  👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
  👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
  👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
  👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.