Sale!

แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา【มิ.ย. 2563】

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

💢 สำหรับสอบพนักงานราชการ 💢

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบพนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมเฉลย อัพเดต 2563 [พนักงานราชการ]

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาทีรับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท ** Flash Express ฟรี ** 

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) ** Flash Express ฟรี ** 

สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่

LINE ID : @booksdd (มี ด้วยครับ)

โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)

เพิ่มเพื่อน

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

** รับชำระด้วยบัตรเครดิต (แจ้งในแชทได้เลย ) **

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบถ้วนในเล่มเดียว ประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง คู่มือเตรียมสอบจัดทำตามประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd 

ประกาศรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พนักงานราชการ

https://senate.thaijobjob.com/

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พนักงานราชการ) พร้อมเฉลย 2563

💢 สำหรับสอบพนักงานราชการ 💢

แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พนักงานราชการ) อัพเดต มิ.ย. 63 [[Sheet Store]]
แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พนักงานราชการ) อัพเดต มิ.ย. 63 [[Sheet Store]]

💢 ปรับปรุงเนื้อหา มิ.ย. 63 (สำหรับสอบพนักงานราชการ ) 💢

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การเขียนหนังสือราชการ

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

การเขียนรายงานการประชุม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2560

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. ..

แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. .. 2563

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows

แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office

แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office

ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการประชุม
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารมวลชน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8. ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=178


 

📌 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา【พนักงานราชการ 2563】

📧🚚 รูปแบบและราคาคู่มือเตรียมสอบ

🔥 PDF 395฿
🔥 
เล่มหนังสือ 585฿
🔥 
เก็บเงินปลายทาง605฿ (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อhttp://bit.ly/2M7l6xo (Line)
👉 สั่งซื้อhttps://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อhttp://bit.ly/2FmtdQM (shopee)
====================
📌 ชำระเงินปลายทาง
📌 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
📌 ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
✅✅โทรศัพท์ 063-4462294 (น้ำ)
**แบบเก็บเงินปลายทาง (แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ)**

 

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน
รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการจากทางร้าน

 ✅✅ รีวิวจากลูกค้าทั้งหมด

 

** ฟรีค่าจัดส่ง **

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (รอรับภายใน 10 นาที] ) รับไฟล์ทาง Line,Facebook,อื่นๆ

02. แบบเล่มหนังสือ [โอนเงิน] ราคา 585 บาท **Flash Express

03. แบบเล่มหนังสือ [เก็บเงินปลายทาง] ราคา 605 บาท (แจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทางแชทได้เลยครับ) **Flash Express

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
payment_lessbit2
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

 

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

 


Additional information

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

1 review for แนวข้อสอบ พนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา【มิ.ย. 2563】

  1. webmaster

    แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2563

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.