เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ.

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395฿605฿

รูปแบบการสั่งชื้อ เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ.

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ.

เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ. คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมสรรพากร เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd

** พิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 61 สามารถเข้าร่วม facebook group live ติวสอบกันสดๆ (จะมีการติววันที่ 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2561) 1 order = 1 บัญชีเฟสบุค

เนื้อหาภายในเล่ม เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ.

– ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 85 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 195 ข้อ พร้อมเฉลย
– ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 50 ข้อ พร้อมเฉลย และคำอธิบาย
– ความรู้รอบตัว และ เหตุการณ์สำคัญ
– สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560
– สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ข้อสอบจริง กพ. ปี 2559 พร้อมเฉลย
– ข้อสอบจริง กพ. ปี 2560 พร้อมเฉลย

รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ. รูปแบบการสั่งซื้อ
รูปแบบการสั่งซื้อ เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ.

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ


ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข ๑  สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับ ปวช. หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๖๑ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๑ – xxxxxx (ลําดับที่)
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๖๑ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๒ – xxxxxx (ลําดับที่)
๓. ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๖๑ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๓ – xxxxxx (ลําดับที่)
๔. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ. รับรอง
การกําหนดเลขประจําตัวสอบ
เลขประจําตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๖๑ – xx (รหัสศูนย์สอบ) – ๔ – xxxxxx (ลําดับที่)

กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑

กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑

รายชื่อศูนย์สอบ และจํานวนที่นั่งสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2

กําหนดการอัปโหลดรูปถ่าย (upload)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

Loading

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

เก็บเงินปลายทาง, เล่มหนังสือ, แบบไฟล์ PDF

เจาะลึก แนวข้อสอบ (ภาค ก) ประจำปี 2561สำนักงาน ก.พ. จาก 1 รีวิว

  1. webmaster

    พิเศษ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 61 สามารถเข้าร่วม facebook group live ติวสอบกันสดๆ (จะมีการติววันที่ 30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2561) 1 order = 1 บัญชีเฟสบุค

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.