กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)

รับสมัครสอบทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการ READ MORE