Posted on Leave a comment

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา 7-27 มกราคม 2565

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 131 อัตรา 7-27 มกราคม 2565

 

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 88 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระอับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระอับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 18 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระอับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com

 

ที่มาของข้อมูลเว็บไซต์ ประกาศผลสอบ.com 

Loading

Posted on Leave a comment

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2561

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2561 สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 – 30 พ.ย. 2561

– ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา 
– ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 5 อัตรา

แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2561

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรืยมสอบ เก็งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะค่ะ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 2559
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2561
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 2561
แนว ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ ศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบศาลยุติธรรม ภาค ก
แนว ข้อสอบ ศาลยุติธรรม พร้อม เฉลย
แนว ข้อสอบ เจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรม ปฏิบัติการ pdf

แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม 2561
แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม pdf
แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม ฟรี
เฉลย ข้อสอบ นิติกร ศาลยุติธรรม
ตัวอย่างข้อสอบนิติกรศาล
แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม 2560
แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม 2558
แนวข้อสอบนิติกรศาลยุติธรรม 2559

Loading