Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 66 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2566 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 66

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 66

 

 

 

Loading

Posted on

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2567 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว คู่มือเตรียมสอบสำหรับสอบเข้าเป็นข้าราชการ (ท้องถิ่น) ครบถ้วนในเล่มเดียวประกอบด้วย (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลยและฟรี MP3 ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์) ฟรีค่าจัดส่ง ชุดแนวข้อสอบมีรูปแบบให้เลือกแบบ PDF และหนังสือ แบบหนังสือฟรีค่าส่ง มีบริการเก็บเงินปลายทาง สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd หรือคลิก https://lin.ee/hdY4Mhs

แนวข้อสอบท้องถิ่น 67 ฉบับสมบูรณ์ ครบทุกหลักสูตรภายในเล่มเดียว

👉 สั่งซื้อ Line id: @booksdd
👉 สั่งซื้อ > https://lin.ee/hdY4Mhs (Line)
👉 สั่งซื้อ > https://m.me/SheetstoreBookShop (facebook)
👉 สั่งซื้อ > http://bit.ly/2FmtdQM (shopee)

ดูรีวิวจากลูกค้าได้ที่ http://bit.ly/2JYALcs

ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 67

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ สถาปนิกปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 67

 

 

 

Loading