รับสมัครสอบทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6) การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6) กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีเพื่อบรรจุลงในต าแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑล ทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1- 4 จำนวน 100 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา

รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2562) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2532 – 31 ธ.ค. 2544 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
    1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
    2. เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติ่มคลิก✨✨✨

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 10 ต.ค. 2561

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com เท่านั้น

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการทหารสายงานสัสดี 100 อัตรา (ม.6)

พื่นที่โฆษณา แนวข้อสอบ สัสดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.